O nás

O spoločnosti

Od vzniku spoločnosti pôsobíme na stavebnom trhu a vo výrobnej sfére. Poskytujeme kvalifikovaných pracovníkov v rôznych profesiách. V začiatkoch sme sa zamerali na trhy Českej a Slovenskej republiky so stavbárskymi a montážnymi profesiami.

Naše pôsobenie sme rozšírili do zahraničia. Dnes pracujeme v krajinách Západnej Európy –                              vo Francúzsku, v Nemecku a v Belgicku.

Požiadavky zo zahraničia postupne naberali kvantitu v súvislosti s dôkladným preverením našich kvalít. Neustále sa zvyšujúcou kvalitou našich služieb si trpezlivo budujeme vzájomnú dôveru s klientmi. Vzájomnú dôveru totiž považujeme za základ úspešnej a dlhodobej spolupráce.

0
Projektov
0
Zamestnancov
0
Rokov skúseností

Sme zodpovedný a spoľahlivý partner

Sme spoľahlivým a korektným partnerom pre zamestnávateľov aj našich zamestnancov, vďaka čomu sa neustále rozrastáme a dokážeme mimoriadne flexibilne reagovať na všetky požiadavky.

Podnikáme v oblasti personálneho lízingu už viac ako 20 rokov.

Na trvalý pracovný pomer zamestnávame viac ako 400 ľudí, ktorí pracujú na projektoch vo Francúzsku,                   v Nemecku, v Belgicku a na Slovensku.

Na projektoch odpracujeme ročne viac ako 550 000 hodín.

 

Referencie našich zamestnancov

Budujeme profesionálov

Kladieme veľký dôraz na osobné pohovory a zručnosti pracovníkov si vždy overujeme prakticky.

Pomocou kvalifikovaného a profesionálneho tímu a vďaka dlhodobým skúsenostiam v oblasti ľudských zdrojov zabezpečujeme spokojnosť našich klientov aj našich zamestnancov.

Zamestnancov vedieme k zodpovednosti, lojálnosti a samokontrole svojej práce. Naším cieľom je prostredníctvom našich zamestnancov vždy dosahovať maximálnu možnú kvalitu, ktorú zabezpečujeme
garanciami, benefitmi a vzájomnou komunikáciou.